Politechnika Śląska - uczelnia świadoma potrzeb i wyrównująca życiowe szanse!

Infrastruktura targowa i oferta wystawców uwzględniać będą potrzeby osób wymagających szczególnego wsparcia, ułatwiając osobom niepełnosprawnym nawiązanie kontaktów zawodowych oraz pozyskanie dedykowanych im informacji dotyczących możliwości podnoszenia kompetencji zawodowych. 

 

 

Hala „Nowa” Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej – Gliwice ul.Kaszubska 28

 

9.00 – 15:00

 

 

 

 

 

 

 

SPONSOR WYDARZENIA

PWiK.jpg

 

logo_pion

 

 

 

 

Wydarzenie dedykowane kandydatom wywodzącym się ze środowiska akademickiego – studentom, absolwentom
i pracownikom naukowym Politechniki Śląskiej oraz innych uczelni wyższych, a także uczniom szkół średnich

podejmującym decyzje o wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

 

Przedsięwzięcie ma na celu nawiązanie bezpośredniego kontaktu Pracodawców i organizacji z potencjalnymi
kandydatami do pracy a także osobami zainteresowanymi prowadzeniem własnej działalności biznesowej.

Targi to również idealne miejsce do uzyskania informacji o możliwościach udziału w aktywnościach podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe – oczekiwane i doceniane przez współczesny rynek pracy.
Organizacji targów towarzyszy idea zwiększania platformy współpracy w zakresie wzmacniania praktycznych elementów
kształcenia w Politechnice Śląskiej oraz wymiany wiedzy pomiędzy biznesem a środowiskiem akademickim.
Koordynatorami wydarzenia są uczelniane Biuro Karier Studenckich oraz Samorząd Studencki oraz Samorząd Doktorantów.

 

Partnerem merytorycznym jest Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Centrum Inkubacji i Transferu Technologii.

 

                         

 

WYSTAWCY

- Przedsiębiorstwa zorientowane na pozyskiwanie zasobów ludzkich, fachowej wiedzy, innowacji ze środowiska akademickiego,

- Instytucje rynku pracy, tj. urzędy pracy, młodzieżowe biura pracy, biura karier, centra technologiczne, centra przedsiębiorczości

- Organizacje studenckie i koła naukowe
Instytucje wspierające przedsiębiorczość akademicką

 

UCZESTNICY

Studenci, absolwenci i pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej oraz pozostałych uczelni wyższych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego, uczniowie szkół średnich

 

 

 

 

WYDARZENIA TOWARSZYSZĄCE

·         IV edycja konferencji „Edukacja Dualna –EDUAL” Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0 z panelem eksperckim dot. zagadnień rynku pracy: http://edual.polsl.pl

·         Strefa obsługiwana przez dyżurujących Pracodawców,
w której zainteresowani kandydaci będą mieli możliwość skonsultowania dokumentów aplikacyjnych, optymalnej ścieżki kariery i rozwoju zawodowego,
a także zasięgnąć informacji
o możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych
w kontekście aktualnych wymagań Pracodawców.

o    Konsultacje CV prowadzone są na bieżąco, na symulacje rozmów kwalifikacyjnych obowiązują zapisy (kariera@polsl.pl)

 

·         „3+2! Kreatywna Autoprezentacja” 
pokaz z obszaru Speed Recruitment
z udziałem pracodawców i studentów

 

·         Job Wall
Ogólnodostępna tablica z ogłoszeniami wystawców.

 

PATRON HONOROWY                                                               

PATRON

 

 

 

 

RIPH.JPG

logo kopia

 

 

 

 

wup rgb

 

 

 

 

 

 

PATRON MEDIALNY

 

logo-ccm-jpg.jpg

 

copyright: kariera@polsl.pl