19.10.2016
900
- 1500
Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej
Gliwice, Konarskiego 18b

#NETWORKING      #KOMPETENCJE      #ROZWÓJ ZAWODOWY
PARTNER MERYTORYCZNY
STRONA GŁÓWNA    WYSTAWCY   PLAN HALI   OFERTA   ORGANIZATOR   GPiP2015   
SPONSOR

 

X Giełda Pracodawcy i Przedsiębiorczości w Politechnice Śląskiej

 

◊ bogata oferta Pracodawców: praca, praktyki, staże

 

◊ prezentacja możliwości uzyskania wsparcia przedsiębiorczości akademickiej
w zakresie działalności gospodarczej
i komercjalizacji wiedzy w wyniku współpracy
z instytucjami otoczenia biznesu

 

◊ Festiwal Studenckich Kół Naukowych

 

◊ konferencja OpenSpace „Student na rynku pracy” angażująca do wspólnego dialogu kandydatów ze środowiska akademickiego, przedstawicieli instytucji wspierających rozwój zawodowy i przedsiębiorczość osób młodych oraz Pracodawców.

PARTNER: HR POLSKA

Strefa Doradztwa, w której zainteresowani będą mieli możliwość
skonsultowania dokumentów aplikacyjnych, optymalnej ścieżki kariery i rozwoju zawodowego,
a także zasięgnąć informacji o możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych
w kontekście
aktualnych wymagań Pracodawców.
PARTNER:
Pracuj.pl


KONTAKT:
Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej
tel.: 32 237 2075
e-mail:
kariera@polsl.pl
Gliwice, Konarskiego 20 p.106

 
 PATRONAT HONOROWY 
 PATRONAT MEDIALNY