4 marca 2019­­­­­­­­­­                                       Hala "Nowa" Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Kaszubska 28                                                                        godz. 9.00 – 15.00

 

Wydarzenie dedykowane kandydatom wywodzącym się ze środowiska akademickiego – studentom, absolwentom i pracownikom naukowym Politechniki Śląskiej oraz innych uczelni wyższych, a także uczniom szkół średnich podejmującym decyzje o wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

 

Przedsięwzięcie ma na celu nawiązanie bezpośredniego kontaktu Pracodawców i organizacji z potencjalnymi kandydatami do pracy a także osobami zainteresowanymi prowadzeniem własnej działalności biznesowej.

Targi to również idealne miejsce do uzyskania informacji o możliwościach udziału w aktywnościach podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe – oczekiwane i doceniane przez współczesny rynek pracy.

 

Organizacji targów towarzyszy idea zwiększania platformy współpracy w zakresie wzmacniania praktycznych elementów kształcenia

w Politechnice Śląskiej oraz wymiany wiedzy pomiędzy biznesem a środowiskiem akademickim. Współpraca taka może dotyczyć zlecania opracowań nowych metod, udostępniania materiałów do pisania prac dyplomowych, w tym rozpraw doktorskich, jak również konsultowania pomysłów na zwiększenie efektywności podejmowanych działań.

 

Koordynatorami wydarzenia są uczelniane Biuro Karier Studenckich oraz Samorząd Studencki.

Partnerem merytorycznym: Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

PATRON HONOROWY

Logotypy poziom_jpg

 

 

RIPH

     

 

 

III edycja Konferencji „Edukacja Dualna – EDUAL. Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0" SZCZEGÓŁY

 

                 

 

SPONSOR GŁÓWNY

WYSTAWCY

- Przedsiębiorstwa zorientowane na pozyskiwanie zasobów ludzkich, fachowej wiedzy, innowacji ze środowiska akademickiego,

- Instytucje rynku pracy, tj. urzędy pracy, młodzieżowe biura pracy, biura karier, centra technologiczne, centra przedsiębiorczości

- Organizacje studenckie i koła naukowe
Instytucje wspierające przedsiębiorczość akademicką

 

UCZESTNICY

Studenci, absolwenci i pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej oraz pozostałych uczelni wyższych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego,

uczniowie szkół średnich

 

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY W STREFIE DORADCZEJ! Uwaga: na poniższe aktywności obowiązują zapisy: kariera@polsl.pl

9-12                Friendly Competition” Sesja kreatywna we współpracy z FLUOR SA

12-14               „Wykorzystanie regulacji kaskadowej w procesie warzenia piwa na przykładzie Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu” Grupy Żywiec
                        Część wykładowa i business case
14-15               Prezentacja „Zasilacz wysokiej mocy - projektowanie, działanie, zastosowanie w procesach plazmowych” firmy TRUMPF

 

 

 

 

 

 

 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

PATRON MEDIALNY

 

Strefa Doradztwa dla studentów obsługiwana przez dyżurujących Pracodawców

 

 

Dyżur Prawnika Państwowej Inspekcji Pracy

 

Sesja kreatywna
Friendly Competition

 

 

 

 

 

Rejestracja Dawców Komórek Macierzystych

DKMS

 

COPYRIGHT kariera@polsl.pl