4 marca 2019­­­­­­­­­­                                       Hala "Nowa" Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Kaszubska 28                                                                        godz. 9.00 – 15.00

 

Wydarzenie dedykowane kandydatom wywodzącym się ze środowiska akademickiego – studentom, absolwentom i pracownikom naukowym Politechniki Śląskiej oraz innych uczelni wyższych, a także uczniom szkół średnich podejmującym decyzje o wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

 

Przedsięwzięcie ma na celu nawiązanie bezpośredniego kontaktu Pracodawców i organizacji z potencjalnymi kandydatami do pracy a także osobami zainteresowanymi prowadzeniem własnej działalności biznesowej.

Targi to również idealne miejsce do uzyskania informacji o możliwościach udziału w aktywnościach podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe – oczekiwane i doceniane przez współczesny rynek pracy.

 

Organizacji targów towarzyszy idea zwiększania platformy współpracy w zakresie wzmacniania praktycznych elementów kształcenia

w Politechnice Śląskiej oraz wymiany wiedzy pomiędzy biznesem a środowiskiem akademickim. Współpraca taka może dotyczyć zlecania opracowań nowych metod, udostępniania materiałów do pisania prac dyplomowych, w tym rozpraw doktorskich, jak również konsultowania pomysłów na zwiększenie efektywności podejmowanych działań.

 

Koordynatorami wydarzenia są uczelniane Biuro Karier Studenckich oraz Samorząd Studencki.

Partnerem merytorycznym: Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

PATRON HONOROWY

Logotypy poziom_jpg

 

 

RIPH

     

 

 

 

                 

 

SPONSOR GŁÓWNY

WYSTAWCY

- Przedsiębiorstwa zorientowane na pozyskiwanie zasobów ludzkich, fachowej wiedzy, innowacji ze środowiska akademickiego,

- Instytucje rynku pracy, tj. urzędy pracy, młodzieżowe biura pracy, biura karier, centra technologiczne, centra przedsiębiorczości

- Organizacje studenckie i koła naukowe
Instytucje wspierające przedsiębiorczość akademicką

 

UCZESTNICY

Studenci, absolwenci i pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej oraz pozostałych uczelni wyższych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego,

uczniowie szkół średnich

 

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY W STREFIE DORADCZEJ! Uwaga: na poniższe aktywności obowiązują zapisy: kariera@polsl.pl

9-12                Friendly Competition” Sesja kreatywna we współpracy z FLUOR SA

12-14               „Wykorzystanie regulacji kaskadowej w procesie warzenia piwa na przykładzie Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu” Grupy Żywiec
                        Część wykładowa i business case
14-15               Prezentacja „Zasilacz wysokiej mocy - projektowanie, działanie, zastosowanie w procesach plazmowych” firmy TRUMPF

 

 

 

 

 

 

 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

PATRON MEDIALNY

 

Strefa Doradztwa dla studentów obsługiwana przez dyżurujących Pracodawców

 

 

III edycja Konferencji „Edukacja Dualna – EDUAL. Studia dualne odpowiedzią na potrzeby
Przemysłu 4.0"

 

Sesja kreatywna
Friendly Competition

 

 

 

 

 

Dyżur Prawnika Państwowej Inspekcji Pracy

Rejestracja Dawców Komórek Macierzystych

DKMS

 

COPYRIGHT kariera@polsl.pl