PATRON HONOROWY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 marca 2019­­­­­­­­­­

Hala "Nowa" Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Kaszubska 28

godz. 9.00 – 15.00

 

 

                 

 

SPONSOR GŁÓWNY

Wydarzenie dedykowane kandydatom wywodzącym się ze środowiska akademickiego – studentom, absolwentom i pracownikom naukowym Politechniki Śląskiej oraz innych uczelni wyższych, a także uczniom szkół średnich podejmującym decyzje o wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

 

Przedsięwzięcie ma na celu nawiązanie bezpośredniego kontaktu Pracodawców i organizacji z potencjalnymi kandydatami do pracy a także osobami zainteresowanymi prowadzeniem własnej działalności biznesowej.

Targi to również idealne miejsce do uzyskania informacji o możliwościach udziału w aktywnościach podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe – oczekiwane i doceniane przez współczesny rynek pracy.

 

Organizacji targów towarzyszy idea zwiększania platformy współpracy w zakresie wzmacniania praktycznych elementów kształcenia

w Politechnice Śląskiej oraz wymiany wiedzy pomiędzy biznesem a środowiskiem akademickim. Współpraca taka może dotyczyć zlecania opracowań nowych metod, udostępniania materiałów do pisania prac dyplomowych, w tym rozpraw doktorskich, jak również konsultowania pomysłów na zwiększenie efektywności podejmowanych działań.

 

Koordynatorami wydarzenia są uczelniane Biuro Karier Studenckich oraz Samorząd Studencki.

 

Wystawcy

- Przedsiębiorstwa zorientowane na pozyskiwanie zasobów ludzkich, fachowej wiedzy, innowacji ze środowiska akademickiego,

- Instytucje rynku pracy, tj. urzędy pracy, młodzieżowe biura pracy, biura karier, centra technologiczne, centra przedsiębiorczości

- Organizacje studenckie i koła naukowe
Instytucje wspierające przedsiębiorczość akademicką

 

Uczestnicy

Studenci, absolwenci i pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej oraz pozostałych uczelni wyższych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego,

uczniowie szkół średnich

 

 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

PATRON MEDIALNY

Strefa Doradztwa dla studentów obsługiwana przez dyżurujących Pracodawców

w której zainteresowani kandydaci będą mieli możliwość skonsultowania dokumentów aplikacyjnych, optymalnej ścieżki kariery i rozwoju zawodowego, a także zasięgnąć informacji o możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście aktualnych wymagań Pracodawców.

III edycja Konferencji „Edukacja Dualna – EDUAL. Studia dualne odpowiedzią na potrzeby
Przemysłu 4.0"

Celem konferencji jest porównanie i omówieniem modeli oraz dobrych praktyk polskich i zagranicznych w zakresie prowadzenia studiów dualnych.

 

 

 

Sesja kreatywna Friendly Competition

Warsztat z udziałem publiczności, podczas którego – w toku przyjaznej rywalizacji – uczestnicy wspólnie wypracują rozwiązanie postawionego problemu, a przy tym poćwiczą pracę w zespole, umiejętności organizacyjne i komunikowania się.

 

 

 

 

 

COPYRIGHT kariera@polsl.pl