19.10.2016
900
- 1500
Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej
Gliwice, Konarskiego 18b


#NETWORKING      #KOMPETENCJE      #ROZWÓJ ZAWODOWY
STRONA GŁÓWNA    WYSTAWCY   PLAN HALI   OFERTA   ORGANIZATOR   GPiP2015   
SPONSOR

 

X Giełda Pracodawcy i Przedsiębiorczości w Politechnice Śląskiej

 

◊ bogata oferta Pracodawców: praca, praktyki, staże

 

◊ prezentacja możliwości uzyskania wsparcia przedsiębiorczości akademickiej w zakresie działalności gospodarczej i komercjalizacji wiedzy w wyniku współpracy z instytucjami otoczenia biznesu

 

◊ Festiwal Studenckich Kół Naukowych

 

◊ konferencja OpenSpace „Student na rynku pracy” angażująca do wspólnego dialogu kandydatów ze środowiska akademickiego, przedstawicieli instytucji wspierających rozwój zawodowy i przedsiębiorczość osób młodych oraz Pracodawców.

 

Strefa Doradztwa, w której zainteresowani będą mieli możliwość skonsultowania dokumentów aplikacyjnych, optymalnej ścieżki kariery i rozwoju zawodowego, a także zasięgnąć informacji
o możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych
w kontekście aktualnych wymagań Pracodawców.KONTAKT:
Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej
tel.: 32 237 2075
e-mail:
kariera@polsl.pl
Gliwice, Konarskiego 20 p.106

 

 PATRONAT HONOROWY 
   
   
   

        
 PATRONAT MEDIALNY