Hala „Nowa” Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej – Gliwice ul.Kaszubska 28

 

 

 

 

 

 

 

 

SPONSOR WYDARZENIA

PWiK.jpg

 

 

 

Wydarzenie dedykowane kandydatom wywodzącym się ze środowiska akademickiego – studentom, absolwentom i pracownikom naukowym Politechniki Śląskiej oraz innych uczelni wyższych, a także uczniom szkół średnich podejmującym decyzje o wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

 

Przedsięwzięcie ma na celu nawiązanie bezpośredniego kontaktu Pracodawców i organizacji z potencjalnymi kandydatami do pracy a także osobami zainteresowanymi prowadzeniem własnej działalności biznesowej.

Targi to również idealne miejsce do uzyskania informacji o możliwościach udziału w aktywnościach podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe – oczekiwane i doceniane przez współczesny rynek pracy.
Organizacji targów towarzyszy idea zwiększania platformy współpracy w zakresie wzmacniania praktycznych elementów kształcenia w Politechnice Śląskiej oraz wymiany wiedzy pomiędzy biznesem a środowiskiem akademickim. Koordynatorami wydarzenia są uczelniane Biuro Karier Studenckich oraz Samorząd Studencki oraz samorząd doktorantów.

Partnerem merytorycznym: Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

 

WYSTAWCY

- Przedsiębiorstwa zorientowane na pozyskiwanie zasobów ludzkich, fachowej wiedzy, innowacji ze środowiska akademickiego,

- Instytucje rynku pracy, tj. urzędy pracy, młodzieżowe biura pracy, biura karier, centra technologiczne, centra przedsiębiorczości

- Organizacje studenckie i koła naukowe
Instytucje wspierające przedsiębiorczość akademicką

 

UCZESTNICY

Studenci, absolwenci i pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej oraz pozostałych uczelni wyższych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego, uczniowie szkół średnich

 

 

 

WYDARZENIA TOWARSZYSZĄCE

 

·         Strefa obsługiwana przez dyżurujących Pracodawców,
w której zainteresowani kandydaci będą mieli możliwość skonsultowania dokumentów aplikacyjnych, optymalnej ścieżki kariery i rozwoju zawodowego,
a także zasięgnąć informacji
o możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych
w kontekście aktualnych wymagań Pracodawców.

o    Konsultacje CV prowadzone są na bieżąco, na symulacje rozmów kwalifikacyjnych obowiązują zapisy (kariera@polsl.pl)

 

·         „3+2! Kreatywna Autoprezentacja” 
pokaz z obszaru Speed Recruitment
z udziałem pracodawców, studentów
i publiczności

 

·         Job Wall
Ogólnodostępna tablica z ogłoszeniami wystawców.

 

PATRON HONOROWY                                                               

PATRON

 

 

 

 

KSSE_logotyp_RGB_pl-01

RIPH.JPG

 

 

logo kopia

 

PATRON MEDIALNY

 

logo-ccm-jpg.jpg

 

copyright: kariera@polsl.pl